Čeští zemědělci přestávají svá pole orat, místo toho sází na regenerativní zemědělství

Čeští zemědělci přestávají svá pole orat, místo toho sází na regenerativní zemědělství. Ve světě, kde jsou tradiční zemědělské postupy často normou, se stále více českých zemědělců odpoutává od zažitých konvencí a věnuje se regenerativnímu zemědělství.

Tento inovativní přístup, který se zaměřuje na budování zdraví půdy a biologické rozmanitosti, získává na síle, protože zemědělci jsou svědky jeho četných výhod. Tím, že se tito zemědělci vyhýbají používání pluhů a zavádějí postupy, jako je přímý výsev a střídavá pastva, mění zemědělskou krajinu k lepšímu.

Jak to vlastně funguje

Jednou z klíčových zásad regenerativního zemědělství je zamezení narušování půdy, což zahrnuje minimalizaci nebo vyloučení orby. Namísto rozrývání půdy tradičními metodami orby volí čeští zemědělci přímý výsev do krycích plodin nebo systémy meziplodin. Tímto způsobem jsou schopni výrazně snížit erozi, zlepšit zadržování vody a zlepšit strukturu půdy.

Foto: Pixabay

Tento posun v zemědělských postupech přišel z USA. Například ve Spojených státech se ve státě Nebraska techniky bezorebného setí výrazně rozšířily. Podle amerického ministerstva zemědělství (USDA) většina farem o rozloze nad tisíc akrů v Nebrasce praktikuje buď metody bezorebného nebo minimálního zpracování půdy, případně zařazuje do svého hospodaření tzv. krycí plodiny, které vyživují půdu a zmírňují rizika eroze. A na kvalitě úrody je prý pozitivní posun vidět na první pohled.

Ve hře není jen pěstování plodin

Regenerativní zemědělci také zdůrazňují význam rotační pastvy, která napodobuje přirozený pohyb stád býložravých zvířat ve volné přírodě. V jednodenních pastevních cyklech se hospodářská zvířata přesouvají z jedné oblasti na druhou, což umožňuje přirozené hledání potravy a odpočinek. Tento přístup pomáhá optimalizovat koloběh živin, omezit nadměrnou pastvu, zlepšit úrodnost půdy a samozřejmě i zdraví pastvin. Díky tomu mohou zemědělci dosáhnout vyšší produktivity a zároveň regenerovat půdu.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-trendy-analyzy-jdou-proti-proudu-a-pribyva-jich-v-zemi-premysla-orace-nechteji-orat, https://carboneg.eu/cs/regenerativni-zemedelstvi

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)