Ananas jako skvělá zimní vitamínová bomba

Vitamínů není obzvláště v zimním období nikdy dost. Optimálně nám je dodají především tropické plody. Jedním z nich je ananas. Podívejme se na něj tedy podrobněji jak z hlediska jeho zařazení, tak i historie a v nespolední řadě i pěstování. Ananas je plod rostliny Ananasovníku chocholatého, nachází se převážně ve vlhkých tropech. Ananasovník Chocholatý patří mezi vytrvalé byliny s růžicí tuhých ostnatých listů. Pochází z Brazílie.  Jeho jméno pochází ze španělštiny ze slova ananás nebo má původ ve slově jihoamerických indiánů anana.

Historie výskytu ananasu

V předkolumbovském období se ananas rozšířil do Střední Ameriky a na ostrovy okolo. Na ostrově Guadeloupe dne 4. listopadu 1493 se s ananasem seznámila výprava mořeplavce Kryštofa Kolumba. Odtud byly rostliny odeslány do Evropy, kde začaly pokusy s jeho pěstováním ve sklenících. Až La Court roku 1686 sklidil první ananas vypěstovaný v interiéru skleníku. Odtud se ananas dostal do Anglie a do Francie. V 18. a 19. století byly do Evropy dovezeny další kultivary ananasu. Dovoz ananasů z Ameriky byl nemožný, protože ovoce nevydrželo tak dlouho trvající cestu.

Pěstování ananasu

Pro pěstování ananasu je nejvhodnější písčitá půda. Pěstují se obvykle přímo na plantážích ve dvou řádcích. Mezi rostlinami v jedné řadě je 30 cm široká mezera. Mezi záhony se nachází cestičky od sebe vzdálené 80 cm. Plantáže se musí nutně zavlažovat, aby se dosáhlo maximální sklizně. Sklízí se 15-18 měsíců od doby vysazení. Plantáže se musí chemicky ošetřit proti parazitům, bakteriím atd. Sklízí se v okamžiku, kdy plody začínají mít nažloutlou barvu. Plody, které mají být přímo ke konzumaci, jsou sklízeny dříve než ty, co jsou určeny na kompoty a šťávu. Plody se po sklizni odlamují od spodní části ananasovníkového stonku. Navoskují se a při teplotě 7-15 °C vydrží až 4 týdny.

Léčivé a nežádoucí účinky

Ananas dokonale ulevuje slinivce břišní, odvodňuje otoky, pomáhá při průjmu a střevních poruchách a pomáhá dokonce i při slunečním úžehu. Nežádoucí účinky ananasu jsou, že u citlivějších osob může vyvolat podráždění pokožky a šťáva z ananasu obsahuje množství kyseliny glykolové, která má slabé leptavé účinky. Proto se šťáva z ananasu nesmí dostat do blízkosti očí.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.