Víte, co potřebuje líska ke své spokojenosti? Nejlépe se jí bude dařit na západních a jihozápadních svazích

Lískové ořechy

Vypěstovat si vlastní lískové oříšky není příliš těžké. Musíte však zajistit lískovému keři optimální podmínky v čele s chráněným místem nejlépe ve svahu a správným jarním řezem. Pak se určitě lahodných kulatých oříšků dočkáte i vy.

I když se nejčastěji hovoří o lísce obecné, ve skutečnosti pochází většina lískových keřů, pěstovaných v našich zahradách, hned ze čtyř botanických druhů: lísky obecné (Corylus avellana), lísky největší (Corylus maxima), lísky turecké (Corylus colurna) a lísky pontické (Corylus pontica).

Co byste měli vědět o lísce

Měli byste vědět: budete-li mít zájem o stromkovou formu lísky, bude jako její podnož použita s největší pravděpodobností líska turecká. Lísa turecká jako taková se do našich podmínek příliš nehodí. Poskytuje sice své plody ve velkých skupinkách, během našeho krátkého podzimu však jen zřídkakdy plně dozrají. Mnohem častěji se dočkáte prázdných skořápek se seschlým jádrem.

Foto: Pixabay

Kde se bude lísce nejlépe dařit?

Nezáleží na tom, jaký kultivar máte. Nejvíce se jí zalíbí v mírných teplých klimatických podmínkách, kde hojnost plodů podpoří navíc dostatek dešťových srážek. Potřebují dlouhé vegetační období s dostatkem slunečních dní. Zamiluje si tedy zejména nížiny a podhorské oblasti či pahorkatiny do středních nadmořských výšek.

Nejvíce se jí zavděčíte západními a jihozápadními svahy na chráněných místech. V mrazových kotlinách, nebo na místech jen ledabyle chráněných proti studenému větru, se jí dobře dařit nebude. Její kořeny si nejlépe poradí s teplejší, hlinitou až hlinitopísčitou půdou, s dostatkem humusu a kyprostí do velké hloubky – kořeny lísky to vyžadují. Naopak líska velmi špatně snáší těžké jílovité, uléhavé půdy. Tady trpí silným poškozením mrazem a jen obtížným obrůstáním.

Náhledové foto: Pixabay

Zdroj: https://www.ireceptar.cz/zahrada/liska-a-jeji-lahodne-orisky-jak-ji-sazet-pestovat-a-sklizet-20190912.html

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)