Ochrana stromů v zimním období

Ochrana stromů v zimě

Mokrý a těžký sníh může na rostlinách napáchat spoustu škody. Stejně tak mohou podobné škody způsobit i holomrazy. Jak tedy stromy v zimě nejlépe chránit?

Když mráz a sníh škodí

V nižších polohách se často vyskytují mrazy bez sněhu. Dřeviny v těchto oblastech mají delší vegetační dobu a s příchodem zimy, která tady bývá spíše deštivá než sněhová, nemají tyto rostliny sněhovou pokrývku jako ochranu před mrazem. Je tedy třeba klást na zimní ochranu rostlin větší zřetel.  Těžký sníh může napáchat nenapravitelné škody.  Např. sloupovitému jehličnanu se pod tíhou sněhu začnou ohýbat nebo dokonce lámat větve a náprava už pak není možná. Ještě před tím než začnete svazovat stromy, aby jim sníh nepolámal větve, prohlédněte si všechny tyto stromy.  Rozhrňte stromům větve a v případě, že mají ve středu mnoho jehličí, šetrně jej vysypte.  Staré jehličí by totiž mohlo během zimy spodní větve zatížit.

Nejohroženější druhy

K ochraně dřevin přistupujeme podle toho, jaký mají tvar koruny.  Nejčastěji se jedná o ochranu již zmíněných sloupovitých jehličnanů. Dále nejrůznější tvarované buxusy, vysoké bambusy, cypřiše, jalovce nebo tisy.  Stromy těchto tvarů je nejlepší svázat alespoň na třech místech nebo spirálovitě.  Můžete také stáhnout drátem všechny vnitřní silnější větve.  Ke svazování použijte takové materiály, které vydrží celou zimu a nepřetrhnou se.  U drátu je však dobré použít v místě úvazu drátu podložku, např. kus pryže.

Ochrana stromů krytem

Pokud máte na zahradě žlutolisté jehličnany je vhodné je chránit krytem z chvojí, pytloviny nebo nějaké netkané textilie. Tyto druhy jehličnanů jsou totiž náchylnější k mrazům a silným poryvům větru.  U některých stromků nesmíme zapomenou ani na podpěru.  Zejména u stromků s polokulovitým tvarem koruny, u jehličnanů s převislým větvovím a stromky se slabším kmenem. Podpěry, nejlépe dřevěné, dáváme ke stromům proto, aby ledové kusy sněhu  svou tíhou nepodlomily celý strom.

Zahrada je moje hobby. Ráda na ní trávím čas a píšu nejen o zahradničení.