Nejčastější důvody, proč váš okrasný strom nekvete

Japonská třešeň

Okrasné stromy zahrnují takové druhy, jako je například magnolie, japonské třešně a spousta dalších. Vzhledem k tomu, že tento strom pěstujeme zejména za účelem kvetení, je obrovská škoda, když nevykvete. Ne vždy je možné kvetení ovlivnit, existují ale určitá opatření, která mohou výrazně pomoci. Základním pravidlem je, vysadit strom na místo na základě jeho požadavků. Teprve pak můžete úspěšně řešit problémy s kvetením.

Staré nebo nové dřevo

Stromy a keře tvoří poupata buď na starém, nebo na novém dřevě. Staré dřevo je přírůstek z předchozího roku, nové dřevo je letošní přírůstek. Obvykle je to tak, že pokud strom kvete na jaře, pak kvete většinou na starém dřevě. Pokud strom kvete později v sezóně, zpravidla to bývá na novém dřevě. Jednotlivá dřeva od sebe rozlišíme ve většině případů tak, že staré dřevo je tmavší, než to nové.

Magnolie

Foto: Pexels

Strom nebyl opylován

Některé stromy potřebují být opylování stromem opačného pohlaví. Pokud máte samičí strom, budete potřebovat samčí strom. Funguje to tak, že si musíte pořídit stromy obou pohlaví, které zasadíte ve vzájemné blízkosti. Jeden samčí strom dokáže opylit více samičích stromů. Jeho problémem je ale to, že sám nevykvete.

Poškození poupat

Vlivem počasí může dojít k poškození poupat. Ta jsou méně odolné než listy, což je důvod, proč strom dokáže přežít silnou zimu a na jaře produkuje listy. Chlad ale zahubil poupata. Bohužel není možné zajistit, aby teploty neklesly pod určitou úroveň. Proto bychom na zahradu měly vysazovat pouze stromy, jejichž požadavky vypovídají našim klimatickým podmínkám. Avšak někdy může pozdní jarní mráz poškodit i poupata stromu, který se do daného klimatického pásma hodí.

Velké sucho

Pokud strom nemá dostatek vláhy, zpravidla to ovlivní jeho kvetení. Někdy jsou účinky sucha patrné až v následující rok, kdy na starém dřevě došlo k vyvinutí poupat. Ta byla vystavena suchu, a proto v následujícím roce nevykvetou.

Chyby v prořezávání

Příliš silné prořezávání nebo prořezávání v nesprávnou dobu může způsobit to, že strom přestane kvést. Důležité je vědět, zda strom kvete na starém nebo novém dřevě. Některé stromy mají specifické požadavky na prořez – například japonskou třešeň prořezáváme ihned po odkvětu.

Problémy s půdou

Sem můžeme zahrnout nedostatek živin v půdě, příliš hutná půda, nová stavba (která způsobila zastínění stromu či poškození jeho kořenů) ad. Je-li problém v nedostatečném množství živin v půdě, obvykle vystačí přidat hnojivo s vysokým obsahem fosforu.

Stáří stromu

Strom nemusí kvést, protože je na to ještě příliš mladý. To, v jakém věku pokvete, závisí na druhu stromu. Také příliš staré stromy mohou začít produkovat méně květů, s postupem času dokonce žádné.

Zdroje info:

https://www.thespruce.com/flowering-tree-that-has-failed-to-bloom-2132837

https://blog.davey.com/why-is-my-tree-not-blooming/

Foto: Pexels

Zahrada je mým dlouhodobým koníčkem. Zkouším nové věci a ráda se s vámi o ně podělím!