Jste nespokojeni s cenou vody?

Trápí vás ceny vodného a stočného? Jste nespokojeni s cenami? Uvažujete o tom, že byste si vybudovali na svém pozemku vlastní studnu? Řešení se nabízí v podobě instalace vrtané studny, která svými výhodami patří k čím dál více oblíbeným řešením.

Mezi výhody vrtané studny patří zejména to, že získáte nezávislý vlastní zdroj pitné vody a tím tak ušetříte nemalé finanční prostředky. Jelikož ceny vodného neustále rostou, tak se proto vyplatí investovat do vlastní vrtané studny. Samotná studna využívá celý zvodnělý kolektor a je garantován minimální stálý přítok i v době srážkového minima. Samotná realizace nezabere dlouhou dobu, veškeré práce by měly být hotovy během jednoho až dvou dní.

Postup vrtané studny

Nejdříve se musí určit postup vrtané studny. Určí nejvhodnější místo pro realizaci vrtané studny, poté se vyhodnotí přístup k označenému místu vrtnou technikou tak, aby se neponičila okolní vegetace se záhony, chodníky, trávníkem a stromky. Je třeba dále vyhodnotit druh podloží pod pozemkem, jeho strukturu, hydrogeologické vlastnosti a výšku.

Po všech těchto vyhodnoceních se provede odhad hloubky hladiny v podloží, na základě které se určí použití vrtného systému. Nakonec se domluví smluvní podmínky a termín realizace.

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.