Co může za úhyn ryb v Bečvě. Někteří odborníci poukazují na zvláštní fakta

Co může za úhyn ryb v Bečvě: Podle některých členů sněmovní vyšetřovací komise by loňskou ekologickou havárii v Bečvě nemusely způsobit pouze kyanidy. Podle zástupců komise by se tak měly zmapovat všechny jednotlivé body, kde se nachází výpusti vedoucí přímo do řeky.

Během zasedání se jednotlivé názory podstatně lišily

Se členy komise probírala nešťastnou událost ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně, zástupci Hasičského záchranného sboru ČR a dokonce expert na znečištění životního prostředí profesor Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity. Podle všech informací se však názory z každé strany lišily. Rozhodně je však třeba považovat za nutnost změnit vodní zákon, aby byl proces řešení havárie rychlejší, striktnější a pružnější. Současné vyhodnocování vzorků může totiž trvat až týdny.

Foto: Pixabay

Podle poslance Petra Gazdíka je však největším selháním fakt, že stále chybějí relevantní vzorky z doby po havárii. Sdělil, že ani mrtvé ryby nejevily žádné známky toho, že to musel být kyanid. „Někteří mluví o tom, že cítili pach chlornanu sodného, neboli Sava. Že mohl někdo se snažit zneutralizovat ty kyanidy právě chlornanem sodným. Celé je to pochybné, a proto naše komise požádala o to, abychom dostali vzorky,“ dodal Gazdík s tím, že by nejradši vyzval Českou inspekci životního prostředí, aby zveřejnila výsledky rozborů.

Kdyby byly evidovány veškeré výpusti do Bečvy, eliminovalo by to problémy

Jiní členové komise také upozornily na skutečnost, že stát ani žádné obce neevidují jednotlivé výpusti, které vedou přímo do Bečvy. Je to však přesně ten důvod, proč není možné, aby bylo okamžitě reagováno v případě podobných katastrof. Kdyby totiž evidované byly, cíleně by se dalo ihned po havárii chodit po každé z nich a případnou katastrofu by to tak podstatně zjednodušilo. „A to si myslím, že není otázka jen legislativy, ale je to otázka, která určitě je ke změnění, protože je to jeden z problémů,“ řekla poslankyně Adamová (TOP 09).

Ekologická havárie postihla Bečvu v celé oblasti mezi Valašským Meziříčím na Vsetínsku a Přerovem. Podle České inspekce životního prostředí však za problémem stojí velmi jedovaté látky zvané kyanidy. Ty měly do vody uniknout a podle odborníků poškodily biotop a podmínky, které nyní nejsou vhodné pro jakékoliv organismy a to v okruhu čtyřiceti kilometrů. Rybáři sdělili, že odvezli do kafilerie přes čtyřicet tun ryb.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Aniky_toxick%C3%BDch_l%C3%A1tek_do_Be%C4%8Dvy_2020, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/becva-ekologicka-havarie-uhyn-ryb_2209201532_mar

Náhledové foto: Pixabay

Už odmalička o mně říkali, že mám zelené prsty. A protože pod nimi stále něco roste, nemůžu si všechny ty zajímavosti a dobré tipy nechat jen tak pro sebe :)