Vstavač vojenský

orchid-3491767_1280

Vstavač polní: Krásná květina, která neomrzí

Vstavač je velmi rozsáhlý rod rostlin z čeledi vstavačovitých. Zástupců tohoto rodu je známo asi 80 a 11 z nich roste i…