přínos motýlů

Motýl

Motýl je na zahradě vítaným hostem

Motýli jsou krásní tvorové, které je zábavné sledovat. Spolu s dalšími opylovači, jako jsou včely, můry, netopýři a další, opylují více než 75…