Dřevěná bedna

Plastové bedny

Plastové bedny se vyplatí

Uskladnění úrody patří mezi velmi radostné okamžiky a hanit si je nějakými nádobami, které postrádají kvalitu, by bylo přinejmenším smutné….