Muchovník Lamarckův

Muchovník

Muchovník: Pěstování v několika krocích

Jedním z poměrně známých keřů, které zdobí mnohé sady a zahrady, je bezesporu muchovník. Tento keř dorůstající se úctyhodné výšky až…