Domů Kompostování mrtvých

Kompostování mrtvých

Kostra

Kompostování lidského těla, nebo tekutá kremace? Jak po smrti pomoct přírodě

Radek Štěpán 03. 11. 2022

Smrt člověka již dávno není tabuizovaným tématem. Ostatně už v dávném pravěku byly pohřební rituály velmi důležité a některé pravěké kmeny se podle nich i nazývaly. Jen namátkou třeba takový Lid popelnicových polí. V současné době se často o pohřbívání…