Výsev mrkve na hrůbcích

Výsev mrkve v hrůbcích

Vysévání mrkve je již jakousi samozřejmostí pro většinu zahrádkářů. Pravda je ale taková, že se mnohdy setkáváme s ne zrovna optimální úrodou. Může za to nejčastěji výsev, který není optimální. Zapomenout nelze ale ani na klimatické podmínky, které prostě pěstování mrkve nemusejí přát. I proto je velmi zajímavým způsobem pěstování mrkve a ostatně i petržele na hrůbcích. Jak je tedy připravit takovým způsobem, aby všechno fungovalo, a vy jste mohli očekávat dokonalou úrodu?

Hrůbky jako u brambor

Výsev do hrůbků je velmi podobný, jako je tomu u brambor. Stačí pouze nakopat hrůbky, které budou trochu širší, a vzdálenost mezi nimi bude činit cca 60 cm. Horní část hrůbku ale nesmí zůstat špičatá. Jednoduše ji tedy zahladíme do roviny. Pak teprve vyséváme mrkev, a to do dvouřádku. Hrůbky můžete klidně všechny připravovat předem. Klidně i s předstihem 3 týdnů. Díky tomu tak dojde k mnohem lepšímu sedání půdy a pohodovému výsevu mrkve. S efektivním výsledkem můžete počítat i u chudších půd.

Na detailu nezáleží

Pokud nejsou hrůbky úplně dokonalé tvarově, nemusíte zoufat. Jde hlavně o nahromadění zeminy v místech semínek. Ta pak bez větších problémů vzejdou. U klasických výsevů dochází často k jejich vysychání a k řídkému porostu mrkve. Problém u klasického výsevu mrkve může ale tkvět i v absenci přetrhávání jednotlivých rostlinek, což je ovšem věcí lenosti pěstitele.

Předklíčené osivo mrkve a petržele

Zajímavou volbou je nákup předklíčeného osiva mrkve a petržele. Připravuje se zcela specifickým procesem u odborníků. Vysévá se v poněkud řidším provedení. Chránit bychom měli celou sadbu netkanou textilií, která zajistí dostatečné množství tepla. Pro zvýšení vlhkosti se doporučuje rosení. Předklíčené osivo musíte vysévat prakticky hned po jeho nákupu, jelikož má omezenou dobu klíčivosti. Pokud tak neučiníte, nevzejde!

Radek Štěpán

Zahrada je moje hobby, mám spousty zkušeností a rád se o ně podělím.